Outdoor kruhové a individuálne tréningy

Zvolen a Banská Bystrica, poďte cvičiť von! Ak má klient záujem a počasie nám praje, radi presťahujeme naše tréningové centra von, a to s množstvom nášho vybavenia. Naši tréneri sa tešia na outdoorové kruhové tréningy pre malé skupiny, aj indiviuálne tréningy v exteriéri.

Outdoorové tréningy organizujeme:

  1. v Banskej Bystrici - areál Základnej školy Moskovská (Fončorda),
  2. vo Zvolene - priestory za tréningovým centrom / športový areál Základnej školy "Päťka".
  3. Ak sme Vás zaujali, stačí 1 klik: MÁM ZÁUJEM

Dovoľte nám ubezpečiť vás, že zabezpečujeme dodržanie všetkých prísnych hygienických požiadaviek, ktoré sú nám príslušným opatrením uložené. Preto, prosím, o strpenie a v záujme ochrany nášho spoločného zdravia o dodržanie nasledovného:

  • pri príchode a bezprostredne po ukončení tréningového procesu ste povinní použiť masku zakrývajúcu nos a ústa,
  • pred začatím tréningu použiť dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk, ktorý vám je na mieste k dispozícii,
  • minimálna vzdialenosť medzi vami ako aktívne zapojeným klientom a ostatnými osobami musí byť najmenej 2 metre,
  • nie je možné využiť šatne, wc a sprchy.

Vyber si z našich programov a služieb.