Sme aj outdoor !

Využijeme každú možnosť. Ak má klient záujem a počasie nám praje, presťahujeme naše tréningové centra von, a to s množstvom nášho vybavenia.

Outdoorové priestory:

  1. v Banskej Bystrici - areál Základnej školy Moskovská (Fončorda)
  2. vo Zvolene - priestory za tréningovým centrom/športový areál Základnej školy "päťka"

Ak sme Vás zaujali, stačí 1 klik: MÁM ZÁUJEM

Dovoľte nám ubezpečiť Vás, že zabezpečujeme dodržanie všetkých prísnych hygienických požiadaviek, ktoré sú nám príslušným opatrením uložené. Preto prosím o strpenie a v záujme ochrany nášho spoločného zdravia o dodržanie nasledovného:

  • pri príchode a bezprostredne po ukončení tréningového procesu ste povinný použiť masku zakrývajúcu nos a ústa
  • pred začatím tréningu použiť dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk, ktorý Vám je na mieste k dispozícií
  • minimálna vzdialenosť medzi Vami ako aktívne zapojeným klientom a ostatnými osobami musí byť najmenej 2 metre
  • nie je možné využiť šatne, wc a sprchy

Vyber si z našich programov a služieb.