Fitness centrum FST

Navštívte jedno z našich centier vo Zvolene alebo Banskej Bystrici. Tešíme sa na vás!

Fit Sport Training s.r.o.

Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica
info@fst.sk
+421 904 55 24 87
+421 911 91 91 96

Fit Sport Training